Organisation

Prolog ägs av mediekoncernerna Mittmedia AB 60% och Eskilstuna Kuriren AB 40% och har sitt huvudkontor i Västerås.

Prolog är uppdelat i 3 regioner Norr, Söder och Väst. Region Norr täcker geografiskt Västmanland och Norrtälje, Region Söder täcker Södermanland och Södertälje samt Region Väst täcker Örebro län. De centrala funktionerna är främst samlade i Västerås, viss del i Örebro.

Prolog är delägare i MTD, Morgontidig distribution tillsammans med 4 andra morgontidiga distributionsföretag. Tillsammans har vi ett distributionsnätverk som täcker hela Sverige där vi delar ut morgontidningar, tidskrifter, paket, veckotidningar, magasin, spelkuponger med mera.