Om Prolog

1831 grundades Vestmanlands Läns Tidning, VLT, och det sidobolag som skulle sköta distributionen – det som senare skulle bli Prolog. Allt eftersom åren gick började vi leverera allt fler tidningar i Mälardalen. Nästan 200 år efter grundandet, gick bolaget in i en ny fas 2011 och 2012 adderades post och reklam till tidningsrutterna, och under 2016 adderades även paketleveranser i hela vårt område.

Prologs område innefattar delregionerna Västmanland, Norrtälje, Södertälje och Örebro vilka hör till två större regioner, Norr och Söder. Huvudkontoret är i Västerås men vissa centrala funktioner finns även i Örebro och Eskilstuna.

Idag når vi ca 400 000 hushåll fördelat på ca 400 distrikt, och vi delar ut ca 25 miljoner tidningar varje år. Vi distribuerar 96 olika tidningstitlar, varav 35 är morgontidningar.

Tillsammans med andra morgontidiga distributionsföretag är vi en del av Early Birds distributionsnätverk som täcker hela Sverige. Early Bird är ett samarbete mellan Sveriges ledande mediehus och deras distributionsbolag. Där igenom delar vi ut morgontidningar, tidskrifter, paket, veckotidningar, magasin, spelkuponger med mera.

Sedan 2022 levererar vi även paket via Dooris som är ett gemensamt ägt bolag av Bonnier News och Schibsted.

Det är ingen överdrift att säga att både Sverige och tidningsbranschen förändrats en del sedan vi började. Och även om tidningsleveranserna är basen och arvet för företaget är vi stolta över att det nu går att skicka även paket och andra varor – snabbt, tidigt och hela vägen hem.

Vi är kvalitets- & miljöcertifierade enligt ISO9001 och ISO14001.

Vision och affärsidé

Vi vill vara först på plats när dagen börjar genom pålitlig lokaldistribution av tidningar, post och paket till hushåll och företag.

Kortfakta
Verksamhet: Distribution av tidningar, tidskrifter, magasin samt paket och varor
Startade: 1831
Antal anställda: ca 600
Räckvidd: ca 400 000 hushåll
Försändelser: Över 25 miljoner per år
Koncern: Ägs av Bonnier News Local som ingår i Bonnier News

Prolog genom åren