Om Prolog

1831 grundades Vestmanlands Läns Tidning, VLT, och det sidobolag som skulle sköta distributionen – det som senare skulle bli Prolog. Allt eftersom åren gick började vi leverera allt fler tidningar i Mälardalen, och nu, nästan 200 år efter grundandet, går bolaget in i en ny fas. 2011 och 2012 adderades post och reklam till tidningsrutterna, och under 2016 adderades också paketleveranser i hela vårt område.

Idag når vi ca 500 000 hushåll fördelat på 900 distrikt, och vi delar ut ca 72 miljoner tidningar varje år. Vi distribuerar 70 olika tidningstitlar, varav 28 är morgontidningar.

Det är ingen överdrift att säga att både Sverige och tidningsbranschen förändrats en del sedan vi började. Och även om tidningsleveranserna är basen och arvet för företaget är vi stolta över att det nu går att skicka även post, reklam och paket – snabbt, tidigt och hela vägen hem.

Vi är kvalitets- & miljöcertifierade enligt ISO9001 och ISO14001.

Vision och affärsidé

Vi vill vara först på plats när dagen börjar genom pålitlig lokaldistribution av tidningar, post och paket till hushåll och företag.

Kortfakta
Verksamhet: Distribution av tidningar, tidskrifter, post, paket samt adresserad och oadresserad reklam
Startade: 1831
Antal anställda: 1200
Räckvidd: ca 500 000 hushåll
Försändelser: Över 70 miljoner per år
Koncern: Ägs av MittMedia AB (60%) och NTM AB (40%)

Prolog genom åren