Om Prolog

1831 grundades Vestmanlands Läns Tidning, VLT, och det sidobolag som skulle sköta distributionen – det som senare skulle bli Prolog. Allt eftersom åren gick började vi leverera allt fler tidningar i Mälardalen. Nästan 200 år efter grundandet, gick bolaget in i en ny fas 2011 och 2012 adderades post och reklam till tidningsrutterna, och under 2016 adderades även paketleveranser i hela vårt område.

Prologs område innefattar delregionerna Västmanland, Norrtälje, Södertälje och Örebro vilka hör till två större regioner, Norr och Söder. De centrala funktionerna är främst samlade i Västerås, viss del i Örebro och Eskilstuna.

Idag når vi ca 400 000 hushåll fördelat på ca 450 distrikt, och vi delar ut ca 35 miljoner tidningar varje år. Vi distribuerar 64 olika tidningstitlar, varav 26 är morgontidningar.

Prolog är delägare i MTD, Morgontidig distribution tillsammans med 4 andra morgontidiga distributionsföretag. Tillsammans har vi ett distributionsnätverk som täcker hela Sverige där vi delar ut morgontidningar, tidskrifter, paket, veckotidningar, magasin, spelkuponger med mera. Genom MTD är vi en del av Early Bird och delar även Postlådepaket(PLP) och adresserade försändelser.

Det är ingen överdrift att säga att både Sverige och tidningsbranschen förändrats en del sedan vi började. Och även om tidningsleveranserna är basen och arvet för företaget är vi stolta över att det nu går att skicka även post, reklam och paket – snabbt, tidigt och hela vägen hem.

Vi är kvalitets- & miljöcertifierade enligt ISO9001 och ISO14001.

Vision och affärsidé

Vi vill vara först på plats när dagen börjar genom pålitlig lokaldistribution av tidningar, post och paket till hushåll och företag.

Kortfakta
Verksamhet: Distribution av tidningar, tidskrifter, post, paket samt adresserad och oadresserad reklam
Startade: 1831
Antal anställda: ca 600
Räckvidd: ca 400 000 hushåll
Försändelser: Över 35 miljoner per år
Koncern: Ägs av Bonnier News Local som ingår i Bonnier News

Prolog genom åren