Miljöpolicy

Prolog skall vara förstahandsvalet för hållbara leveranser hela vägen hem.

Företagets miljöarbete ska bedrivas trovärdigt och långsiktigt med syftet att verksamheten ska
förorsaka minsta möjliga miljöpåverkan.

Prioriterat är att ha kontroll över och reducera emissioner från våra distributionsfordon.

Prolog har för avsikt att ha helt emissionsfria transporter senast under 2025.

Vi arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan samt för att uppnå ständiga
miljöförbättringar och för att stödja och stimulera andra i sitt miljöarbete.

Det innebär att:
– vi förebygger föroreningar av luft, vatten och mark
– vi inför beslut, alltid tar hänsyn till klimat och miljöpåverkan.
– vi minst uppfyller lagar och krav.
– vårt miljöarbete är öppet och väl känt för våra miljöintressenter
– vi ökar anställdas kunskap, medvetande och delaktighet inom miljöområdet