Pålitliga tidningsleveranser veckans alla dagar

Vi har delat ut tidningar sedan 1831, och gör det fortfarande varje morgon, sju dagar i veckan. Men numera delar vi inte bara utan morgontidningar, utan även tidskrifter, gratistidningar och samdistribuerade tidningar.

Det här får du när du skickar dina tidningar med oss:

  • Extremt lång erfarenhet och hög pålitlighet
  • Kostnadseffektiv distribution av alla sorters tidningar
  • Leverans varje morgon, sju dagar i veckan, även på exakt dag

Gratistidningar

En gratistidning är, precis som namnet skvallrar om, gratis för mottagarna. Den finansieras genom annonser men har alltid ett redaktionellt innehåll som överstiger 30 % av det totala innehållet.

Tack vare att gratistidningar levereras till postlådan direkt på morgonen är uppmärksamhetsvärdet högt. Du kan antingen välja att gå ut till hela vårt upptagningsområde eller en utvald del, och den hamnar då i brevlådan hos alla hushåll (förutom de som har en skylt med ”nej tack till gratistidning”).

Tidskrifter och magasin

Till skillnad från dagstidningar distribueras tidskrifter och magasin periodiskt. Med vår hjälp kan du nå ut till alla prenumeranter inom vårt geografiska område – och på riksnivå via våra partners – alla dagar i veckan.

Morgontidningar

Det är i morgontidningen vi har vårt arv. I över ett sekel har våra distributörer trafikerat vägarna och sett till att tusentals människor vaknar upp till dagsfärska nyheter. Och idag är vi fler än någonsin – under två och en halv timmes tid delar 450 bud ut mer än 100 000 tidningar.

Samdistribution

När vi pratar om samdistribution menar vi möjligheten att dela ut tidskrifter, magasin och reklamutskick tillsammans med den lokala morgontidningen. Med andra ord når du dina mottagare lagom till frukostkaffet – innan dina konkurrenter ens vaknat.

“Hög lokalkännedom och stor effektivitet i leveranserna är våra skäl att välja Prolog”

Kim Andersson, VD - Roslagen Runt

“Genom Prolog når vi ut till alla hushåll i regionen. En stor fördel är deras lokalkännedom, t ex att de kan skilja på permanentboende och sommarboende”

Stefan Seidel, Ägare - Gilla Stallarholmen

“Möjligheten att komma ut på en specifik dag är en stor fördel för oss och ett bra skäl att välja Prolog”

Henrik Hansson, VD - Magazin24