Kvalitetspolicy

Prolog skall vara förstahandsvalet för hållbara leveranser hela vägen hem.

För att uppnå detta ska vi:
– arbeta med tydliga och mätbara mål
– arbeta för att rutiner och processer ständigt förbättras
– arbeta med kundens behov i fokus
– utveckla medarbetare och ledare
– uppfylla lagar och andra krav